Cách tính tuổi chó cảnh bằng cách xem răng

Quan sát bộ răng của chó cảnh cũng như của gia súc khác thuộc lớp thú, chúng ta có thể xác định được tuổi của chúng.

Nếu chỉ viết một nửa số loại răng của mỗi hàm, chúng ta có công thức răng của chó như sau:

Răng cửa được dùng để xác định tuổi của chó.

Răng cửa mỗi hàm gồm có 2 răng giữa, 2 răng kề và hai răng ngoài.

Răng cửa lúc còn là răng sữa thường khá nhỏ và vành răng chia thành 3 thùy tách biệt nhau. Các răng sữa này sẽ được thay thế hoàn toàn bằng răng vĩnh viên. Vàng răng gồm 3 thùy liền nhau thành hình hoa huệ. Sau một thời gian các thùy này mòn bằng đi tùy theo tuổi. Vào khoảng 1 năm tất cả răng đều có màu trắng hoặc trắng bóng.

Định tuổi theo sự phát triển của răng, sự thay răng, độ mòn và màu sắc của răng cửa là chính xác, nhưng chỉ xác định được đến 5 – 6 tuổi. Sau đó thì không thể xác định được tuổi chó theo răng nữa.

Thường chó cũng không sống lâu hơn, vì đến tuổi đó chó đã không còn ý nghĩa về mặt chăn nuôi nữa. Một số con chó sống đến 12 – 15 tuổi, đặc biệt có con tới 20 tuổi.

Định tuổi chó non:

Chó mới sinh, chưa mở mắt, chưa có răng, đôi khi thấy vài răng cửa.

Từ ngày thứ 12-15 chó mở mắt.

Từ tuần thứ 2-3 các răng cửa mọc, răng nanh hàm trên mọc.

Đến tuần thứ tư tất cả răng sữa mọc hết.

Đến 2 tháng các răng cửa bắt đầu mòn.

Từ 2 tháng rưỡi răng giữa hàm dưới mòn.

Từ 3 – 3 tháng rưỡi răng kề hàm dưới mòn bằng bằng. Trong thời kỳ này các răng khác cũng mọc hết.

Đến tháng thứ 5,6 các răng sữa đều rụng và thay thế dần bằng răng vĩnh viễn.

Đến tháng thứ 7, tất cả răng vĩnh viễn đều mọc cao bằng nhau.

2. Định tuổi chó trưởng thành:

Từ 8 tháng đến một năm tất cả răng sữa đều có hình hoa huệ, màu trắng bóng.

Đế 15 tháng các răng giữa hàm dưới đã bắt đầu sây xước.

Từ 18 tháng đến 2 năm răng giữa hàm dưới đều mòn bằng răng giữa hàm trên bắt đầu mòn.

Đến 3 năm 4 răng cửa (2 răng giữa và 2 răng kề) hàm dưới đều mòn bằng.

Đến 4 năm tất cả răng cửa hàm dưới đều mòn bằng và 2 răng giữa hàm trên cũng mòn bằng.

Năm thứ 5-6 tất cả răng cửa hàm trên và hàm dưới đều mòn hết. Sau thời gian này, bộ răng biến đổi không theo một qui luật nào cả, cho nên không thể sử dụng các biến đổi của răng cửa để định tuổi nữa.

Biết định tuồi chó chúng ta sẽ không bị mua nhầm chó già, hoặc biết chó đã già để thanh thải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.