Mọc răng ở chó con ? Những điều thú vị bạn nên biết

Chó mới sinh chưa mở mắt, đôi khi đã có vài răng cửa.

  • Từ ngày thứ 12-15 chó mở mắt.
  • Từ tuần thứ 2-3 các răng cửa mọc, răng nanh hàm trên mọc.
  • Tuần thứ 4 tất cả răng sữa mọc hết.
  • Đến 2 tháng các răng cửa bắt đầu mòn.
  • Từ 2,5 tháng răng giữa hàm dưới mòn.
  • Từ 3-3, 5 tháng răng kề hàm dưới mòn bằng.
  • Tháng thứ 4 các răng ngoài hàm dưới mòn bằng. Trong thời kỳ này các răng khác cũng mọc hết.
  • Đến tháng thứ 5-6 các răng sữa đều rụng và thay thế dần bằng răng vĩnh viễn.
  • Tháng thứ 7 tất cả các ráng vĩnh viễn đều mọc cao bằng nhau.

Bảng: Nha thức của một số giống chó

Giống chó Nha thức
Chó nhà (Canis familiaris) (I 3/3 – C 1/1 – PM 4/4 – M 2/3) x 2 = 42
Chó sói xám (Canis lupus) (I 3/3 – C 1/1 – PM 4/4 – M 2/3) x 2 = 42
Chó sói núi (chó sói vàng) (Canis aureus) (I 3/3 – C 1/1 – PM 4/4 – M 2/3) x 2 = 42
Chó sói lớn (chó sói lửa) (Coun alpinus) (I 3/3 – C 1/1 – PM 4/4 – M 2/2) x 2 = 40

I = Incisor (răng cửa); PM = Premolar (răng tiền hàm)

C = Canine (răng nanh); M = Molar (răng hàm)

Theo khảo sát 90 chó con từ sơ sinh đến 3 tháng tuổi trên 3 nhóm chó ta, chó Nhật và Chihuahua, sự mọc răng của chúng được ghi nhận như sau:

Chó ta có thời gian mọc răng sớm nhất, tuần thứ nhất đã bắt đầu mọc và kết thúc vào tuần thứ 5. Tập trung mọc nhiều nhất vào tuần thứ 3 với các răng sau: Răng cửa thứ nhất (86,7%), răng cửa thứ hai (63,3%), răng cửa thứ ba (66,7%) và răng tiền hàm thứ tư (56,7%).

Đối với giống chó Nhật thời gian mọc răng trễ hơn chó ta 2 tuần, tuần thứ ba chúng mới bắt đầu mọc và kết thúc vào tuần thứ sáu. Tập trung mọc nhiều nhất vào tuần thứ tư với các răng sau: Răng cửa thứ hai (70%), răng cửa thứ ba (70%), răng nanh (63,3%), răng tiền hàm thứ ba (83,3%), răng tiền hàm thứ tư (73,3%).

Với giống chó cảnh Chihuahua có thời gian mọc răng trễ nhất, tuần thứ tư mới bắt đầu mọc răng và kết thúc vào tuần thứ sáu, tập trung cao nhất vào tuần thứ năm, cụ thể như sau: Răng cửa thứ hai (83,3%), răng cửa thứ ba (80%), răng nanh (73,4%), răng tiền hàm thứ ba (73,4%), răng tiền hàm thứ tư (70%).

Như vậy thời gian mọc răng không giống nhau giữa các giống chó, những giống chó lớn vóc có thời gian mọc răng sớm hơn những chó nhỏ vóc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Bản đồ