STAGANOPLEURA GUTTATA

Xuất xứ: Đông Úc.

Họ: Plocéidés

Màu sắc: Được gọi là báu vật (diamant) đốm trắng do nó được trang điểm khá đẹp bởi các đốm trắng hai bên lườn.

Thức ăn và chăm sóc: Người ta đã bắt nuôi chúng từ lâu, các lứa sinh sản đầu tiên đã bắt đầu từ 1859 tại Pháp.

Về chuyện sinh sản của chúng có nhừng đánh giá khác nhau, người cho là khó, người cho là dễ. Nhưng qua nhiều nghiên cứu người ta thấy chúng sinh sản được trong lồng nuôi đặt ơt ngoài trời hay trong phòng, chúng thường được cho lai giống với loại Diamant mandorin.

Thức ăn: Cùng như đối với loài chim cảnh Diamant (đã giới thiệu) có thể thêm ít sâu bột và trứng kiến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.