HUỲNH LOAN SHORT TAILED MAGPIE THANH LOAN -CISSACHINENSIS

Xuất xứ: thường sống theo các tuyến rừng cao vùng Tây Ninh, giáp ranh Campuchia.

Màu sắc: Hồng loan, Huỳnh loan có bộ áo lông màu cam, mỏ và chân đỏ, hai bên cánh phớt màu đỏ và xanh gọi là hồng loan. Đặc biệt giống chim này nuôi từ một đến hai năm chim đôi thành màu vàng, phần dưới đuôi có màu trắng gọi là Huỳnh loan.

Thanh loan: Có bộ áo lông màu xanh là cây,hai bên cánh viền đỏ, mỏ và chân đỏ. Nuôi từ 1- 2 năm màu sắc bị nhạt dần.

Thức ăn và chăm sóc : Chúng là loại chim lớn đuôi dài nên nuôi lồng lớn để khỏi làm hỏm1 đuôi.

Chim ăn các loại chim chết, thịt bò, nuôi chuồng tập chim ăn cám gia sút trộn lòng đỏ trứng vịt (cứ 1kg cám gia súc trộn với 6 lòng đỏ trứng vịt) phơi khô tán nhuyển để dành cho chim ăn dần)

Muốn thuần hóa chim ăn cám gia súc thay vì ăn thịt sống, lúc đem về nuôi ta trùm áo lông kín phía trên cóng cám gia súc, ta bỏ một số ít thịt bò cắt nhỏ. Khi chim ăn thịt sẽ ăn luôn cám gia súc mỗi ngày ta tăng thêm lượng cám gia súc và giảm thịt sống, dần dà chim sẽ ăn quen cám gia súc.

Sự sinh sản: Chim thường đẻ vào các tháng 5, 7 và 7. Đẻ từ 2 – 5 trứng, ấp 15 ngày chim nở. Nuôi chim con đến 3 tháng rưởi chim con sẽ đổi màu và trưởng thành.

Chim có giọng hót dài và lớn nhưng nói gió nhiều, không thuộc loại chim cảnh hót.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.