Cách thi hót chim Họa Mi

Họa Mi là con chim văn võ song toàn: vừa hót hay lại đấu đá giỏi. Chính vì tài năng “siêu quần hạt chúng” đó nên từ trước đến nay, giống chim này được nhiều người ưa thích, chọn nuôi.

Trong những phần trước, chúng tôi đã có dịp trình bày về tài hót và đá của Họa Mi, bây giờ xin trình bày tiếp thể thức thi hót chim Họa Mi.

Cuộc thi hót thường có ba vị Giám Khảo, có nhiệm vu điều hành cuộc tranh tài của các chim thí sinh, như chấm điểm rồi bình chọn những chim hót xuất sắc mà sắp hạng, phát thưởng.

Công việc cửa Giám Kháo tuy không nặng nề, nhưng trong suốt thời gian chấm thi đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, vì phải cân phân sự hay dở của từng con chim một, để chấm điểm một cách công bằng, có đặt mình vào vị trí của các Giám Khảo ta mới thấy được công việc của họ khó khăn đến nhường nào, khi phải cố căng mắt ra, cố nhỏng tai lên để nhìn từng điệu bộ của môi con chim đang hót, từng giọng luyến láy của từng con chim đang thi đấu hơn kém ra sao. Trước mắt họ đâu phải chí năm ba con thi đấu, có khi đến vài ba ra ươi con, treo kín suốt mây cây sào dài.

Mỗi chim cảnh dự thi đều được Ban Tổ Chức cuộc thi cấp cho một số thứ tự. Số này được viết lên một mảnh giấy trắng và dán ở cửa lồng.

Chim thi hót được treo lên trên những cây sào dài bắc ngang phía trước bàn Giám khảo. Và chung quanh đó là sự tham dự của đông đảo chủ chim và các khán giả khác.

Số chim thi đấu nếu quá nhiều sẽ được chia ra nhiều đợt thi, mỗi đợt chừng 15 phút (có nơi 30 phút).

Tuy số chim dự thi trong mỗi đợt khá nhiều, nhưng vào cuộc thi độ một hai phút mà những chim nào xù đầu không hót (do non lửa) sẽ bị Ban Giám Khảo loại ngay. Những chim này được chính chủ chim mang ra ngoài. Những con mở miệng hót từ phút đầu được để lại dự thi tiếp cho đến khi mãn cuộc thi.

Giám Khảo phải căn cứ vào ba điểm chuẩn sau đây của mỗi con chim (mang số nào) mà chấm điểm.

  • Giọng hót: Siêng hót, hót nhiều giọng, thường luyến láy những âm trầm bổng…
  • Điệu bộ: Chim vừa hói vừa ra điệu bộ múa: rung cánh, xòe đuôi, lắc mình…
  • Tướng chim đẹp, lông mượi mà…

Muốn được nhiều điểm, chim phải không những hội đủ ba điểm chuẩn trên đây mà còn vượt trội hơn những con khác.

Cách chấm của Giám khảo là mỗi điểm chuẩn như vậy có số điểm tối đa là 10 điểm. Như:

  • Điểm hót: tối đa là 10 điểm.
  • Điểm điệu bộ: tối đa là 10 điểm.
  • Điểm hình dáng: tối đa là 10 điểm.

Cộng ba số điểm trên lại để lấy điểm trung bình cho mỗi con chim. Và cuối cùng con nào có số điểm trung bình cao nhất sẽ trúng giải nhất, con ít điểm hơn đứng hạng nhì, và con ít điểm hơn con thứ hai sẽ đứng hạng ba. Đó là ba con chim đặc sắc nhấl của cuộc thi.

Cuộc thi coi như chấm dứt sau khi ba chim chiếm giải được công bố và lãnh giải của Ban Tổ Chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.