Cá Rồng

Trong chuyên mục này. Dogily Petshop giới thiệu các bài viết về kiến thức, kinh nghiệm nuôi cá rồng tại Việt Nam. Bao gồm kỹ thuật chăm sóc, cho ăn, kinh nghiệm phòng và chữa bệnh. Giá bán cá rồng bao nhiều tiền