HOÀNG GIA BÁ TƯỚC ĐUÔI ÉN

Do dáng vẻ bên ngoài kiêu sa, Hoàng gia bá tước đuôi én có cung cách rất oai nghiêm, đường bệ. Những đường kẻ sọc trắng chạy dài trên nền đen của thân thể và đường viền trắng bao quan thân mình trông rất lạ mắt. Chỉ nên nuôi riêng biệt, vì cá cảnh còn trẻ rất hay gây sự với nhau.

  • Dòng họ: Acanthuridae
  • Tên thường gọi: Majestic Surgeon, Zebra Surgeon
  • Phân bổ: Hồng Hải
  • Kích thước: 25cm (10in)
  • Thức ăn: Rong tảo, thực vật
  • Nhiệt độ: 24 – 26°c (75 – 79°F)
  • pH: 8,4 Độ mặn: 1.023 – 1.027

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.