Cá mặt khỉ xanh

Một loại cá cảnh đặc biệt có màu sắc thay đổi rất đột ngột từ lúc còn non đến lúc trưởng thành. Cá còn non có màu vàng tươi với đường vệt xanh bao quanh mắt. Cá lớn hơn, đầu và thân mình màu xanh, đến khi cá trưởng thành lại hoàn toàn màu xanh.

  • Dòng họ: Acanthuridae
  • Tên thường gọi: Blue Tang
  • Phân bổ: Phía tây Đại Tây Dương
  • Kích thước: 30cm (12in)
  • Thức ăn: Hầu hết các loại rong, tảo
  • Nhiệt độ: 24 – 26°C (75 – 79°F)
  • pH: 8,4 Độ mặn: 1.023 – 1.027

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.