CÁ ĐUÔI GAI

Do màu sắc rực rỡ đẹp đẽ nên thường được chọn nuôi để giải trí. Loại cá cảnh này màu sắc ổn định không thay đổi, có nhiều ở quần đảo Hoàng Sa. Bể nuôi đúng tiêu chuẩn và rộng rãi, cung cấp đầy đủ các thức ăn xanh. Nuôi ở bể riêng biệt, thả chung 2 con, chúng sẽ cắn nhau.

  • Dòng họ: Acanthuridae
  • Tên thường gọi: Powder Blue Surgeon
  • Phân bổ: Ấn Độ Dương và thái Bình Dương
  • Kích thước: 25cm (10in)
  • Thức ăn: Thức ăn đông lạnh – rong, tảo thực vật
  • Nhiệt độ: 24 – 26°C (75 – 79°F)
  • pH: 8,4 Độ mặn: 1.023 – 1.027

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.