CÁ ĐUÔI GAI XANH

Là một loại cá cảnh rất dễ nhận dạng do màu xanh của thân mình và những vệt đen chạy dài, nổi bật nhất là vây đuôi cá màu vàng, ở góc đuôi có gai, có thể co lại được. Cung cấp thức ăn xanh dồi dào, đầy đủ.

  • Tên khoa học: (PARACANTHURUS HEPATUS)
  • Dòng họ: Acanthuridae
  • Tên thường gọi: Regal Tang, Blue Surgeon Fish
  • Phân bổ: Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương
  • Kích thước: 25cm (10in)
  • Thức ăn: Thức ăn đông lạnh, rong rêu, tảo
  • Nhiệt độ: 24 – 26°c (75 – 79°F)
  • pH: 8,4 Độ mặn: 1.023 – 1.027

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.