CÁ CHIM Ô DÙ MỎ CHUỘT VÀNG

Cá có màu vàng rực sáng, đôi khi dễ nhầm lẫn với cá Mặt khỉ xanh (Acathurus coeruleus) khi còn nhỏ. Đây là loại cá cảnh bảo vệ lãnh thổ rất quyết liệt do đó hoặc thả chung một bầy 6 con hoặc nuôi riêng biệt 1 con trong hồ lớn.

  • Tên khoa học: ZEBRASOMA FLAVESCENS
  • Dòng họ: Acanthuridae
  • Tên thường gọi: Yellow Tang
  • Phân bổ: Thái Bình Dương
  • Kích thước: 20cm (8in)
  • Thức ăn: Thực vật, rong, rêu, lả
  • Nhiệt độ: 24 – 26°C (75 – 79°F)
  • pH: 8,4 Độ mặn: 1.023 – 1.027

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.