CÁ BÒ XÁM

Trong tình trạng bị giam cầm loài cá cảnh này rất hiền hòa và có vẻ an toàn đối với các loại cá nhỏ, nhưng với các loại thủy sinh thì không. Toàn thân cá có màu nâu nhạt, các vây có màu đen được tách biệt rõ ràng với đường viền chỉ trắng trên vây lưng và vây đuôi.

  • Dòng họ: Balistidae
  • Tên thường gọi: Black-Finned Triggerfish
  • Phân bổ: Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương
  • Kích thước: 50cm (20in)
  • Thức ăn: Ăn tạp
  • Nhiệt độ: 24 – 26°C (75 – 79°F) .
  • pH: 8,4 Độ mặn: 1.023 – 1.027

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.