CÁ BÒ THE

Đây là loại cá cảnh bản chất rất hung hãng, dữ tợn, do vậy không nên cho chúng ăn bằng tay mà phải luôn luôn dùng kẹp gắp thức ăn. Khi lớn lên, chúng sẽ có những sợi tua nhỏ trên lưng, mỗi năm sẽ dài ra một tí. Loại cá này ăn tạp, chúng ăn được tất cả các loại thủy sinh và cá nhỏ, do vậy không nên thả chúng chung với các loại cá nhỏ khác.

  • Tên khoa học: BALISTES VETULA
  • Dòng họ: Balistidae
  • Tên thường gọi: Queen Triggerfish
  • Phân bổ: Từ Đại Tây Dương đến Ca-ri-bê
  • Kích thước: 15-20cm (6-8in)
  • Thức ăn: Ăn tạp
  • Nhiệt độ: 24 – 26°C (75 – 79°F) .
  • pH: 8,4 Độ mặn: 1.023 – 1.027

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.