CÁ BÒ RẰN

Loài cá cảnh này rất dễ nuôi nếu chúng không hiếu chiến. Màu sắc của chúng khác nhau tùy theo vùng. Ở Ấn Độ Dương thì chúng có màu cam vàng ở đuôi, trong khi loài ở Thái Bình Dương thì đuôi lại có màu xanh lục với những tia màu cam.

  • Tên khoa học: LISTAPUS UNDULATUS
  • Dòng họ: Balistidae
  • Tên thường gọi: Undulate Triggerfish
  • Phân bổ: Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương
  • Kích thước: 15cm (6in)
  • Thức ăn: Ăn tạp
  • Nhiệt độ: 24 – 26°C (75 – 79°F)
  • pH: 8,4 Độ mặn: 1.023 – 1.027

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.