CÁ BÒ BÔNG BI

Sở dĩ người ta gọi Bò bông bi là do dấu vết, cũng như những chấm tròn trên khắp thân mình của cá cảnh. Một số loài rất ngoan, dễ chịu, một số khác thì lại rất hung dữ. Vùng xung quanh miệng có màu vàng chói giúp chúng ta dễ xác định khả năng ăn thịt sống của chúng.

  • Tên khoa học: BALISTOIDES CONSPICULLUM
  • Dòng họ: Balistidae
  • Tên thường gọi: Clown Trigger
  • Phân bổ: Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương
  • Kích thước: 50cm (20in)
  • Thức ăn: Ăn tạp
  • Nhiệt độ: 24 – 26°C (75 – 79°F) .
  • pH: 8,4 Độ mặn: 1.023 – 1.027

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.