Border Collie vàng, lilac merle 2 màu mắt – BCN00077