Border Collie vàng, đen trắng, blue merle – BCN00076