Border Collie nâu, blue, đen trắng, vàng – BCL00079