Anh lông ngắn, Scottish Fold tai cụp Bicolor – SCB00451