Anh lông ngắn Bililac, Scottish Fold xám xanh – AXB00311