Akita Inu – Bán đàn chó Akita tháng 08.2018, bố mẹ nhập khẩu Nhật Bản. (MS:18081 AI)

Danh mục: