Đôi mèo Munchkin Blue Golden bố mẹ nhập khẩu, đầy đủ giấy Tica – MBG00201